Cel mai răsărit apus – concurs foto

Cel mai răsărit apus – concurs foto

Fă o poză cu apusul văzut de pe terasa ClujHub și postează-o pe Facebook sau Instagram cu #celMaiRăsăritApus și #ClujHub. Cea mai mișto poză va fi premiată cu un MEMBERSHIP COOL UN AN ÎNTREG la noi (vezi aici)

Regulamentul concursului:

Perioada de desfășurare: 23 august 2018 – 7 ianuarie 2019

ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul “Cel mai răsărit apus la ClujHub” (denumit în cele ce urmează „Concurs”) este organizat de SC BIZHUB SRL cu sediul în str. Regele Ferdinand nr. 22-26, Cluj-Napoca, judet Cluj, 400110, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2499/2013, cod unic de înregistrare RO32105374, denumit în continuare “Organizator”.

Participanții la Concurs sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit în continuare “Regulament Oficial”), potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul Oficial este întocmit și este făcut public conform legislației aplicabile din România prin afișare pe pagina de web a Organizatorului, fiind disponibil oricărui participant, în perioada 23 august 2018 – 7 ianuarie 2019 august

ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat și se desfășoară în Cluj-Napoca, în mediul online, pe Instagram – @clujhub si pe Facebook.

DURATA CONCURSULUI
Concursul va avea loc în perioada 23 august 2018 – 7 ianuarie 2019.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
La acest Concurs pot participa doar cetățenii români, cu vârsta peste 18 ani (împliniți la data începerii desfășurării prezentului Concurs), care au domiciliul sau reședința în Romania pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.
La Concurs nu au dreptul să participe angajații SC BIZHUB SRL și nici ai celorlalte societăți comerciale implicate în această acțiune, dacă este cazul, precum niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție, frate/soră).
Premiul constă într-un abonament ClujHub de tip Cool pentru un an de zile, în valoare de 1200€. Premiul va fi oferit persoanei care strânge cele mai multe like-uri la postarea cu Cel mai răsărit apus la ClujHub.

Participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
1. Să aibă cont de Instagram si Facebook
2. Fiecare participant trebuie să posteze pe contul personal de Facebook o fotografie cu un apus de soare.
3. Să dea check-in la ClujHub, în cadrul postării făcute cu apusul.
4. Fotografia trebuie să fie capturată în mod obligatoriu de pe terasa ClujHub (Str. Regele Ferdinand nr. 22-26, Complexul Comercial Central, etajul 3)
5. Postarea trebuie să fie în mod obligatoriu publică.
6. Postarea trebuie să rămână publică până în momentul extragerii câștigătorului.
7. Postarea trebuie să conțină în mod obligatoriu hash tag-urile #clujhub #CelMaiRasaritApus
8. Postarea trebuie distribuită în cadrul evenimentului “Cel mai răsărit apus la ClujHub”, disponibil accesând link-ul acesta.
9. Fotografia câștigătoare va fi aleasă de un juriu format din membrii echipei ClujHub, format din 7 membri, cu majoritate de voturi.

DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI
În cadrul acestui Concurs, la sfârșitul perioadei sale, se va acorda persoanei care a acumulat cel mai mare număr de like-uri la postarea “Cel mai răsărit apus la ClujHub” și care a respectat codițiile de participare menționate în prezentul Regulament Oficial.

După stabilirea câștigătorului și verificarea respectării condițiilor de participare, câștigătorul va fi contactat, de îndată, prin mesaj pe Instagram și Facebook, în vederea oferirii datelor pentru a intra . În situația în care, la momentul validării, câștigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menționate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând ca premiul câștigată să revină următoarei persoane care a acumulat cel mai mare număr de like-uri la postarea “Cel mai răsărit apus la ClujHub” și a respectat condițiile de participare menționate în prezentul Regulament Oficial.

Câștigătorul va primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament Oficial.
Câștigătorul nu poate cere modificarea naturii, cantității, a condițiilor și a modului de acordare a premiului. În situația în care câștigătorul refuză să accepte premiul câștigat, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu, și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

Câștigătorul este singura persoană care poate intra în posesia premiului și nu poate transfera premiul către o altă persoană sau entitate.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților la prezentul Concurs le sunt garantate drepturile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere.

Organizator

URMĂTOARELE EVENIMENTE

Share This