Exhibition | Editorial Illustrations in Independent Journalism | 10 Years of Comics Club Cluj

Exhibition | Editorial Illustrations in Independent Journalism | 10 Years of Comics Club Cluj

𝗘𝘅𝗽𝗼𝘇𝗶𝘁̦𝗶𝗲 | 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻
[RO]
Scroll down for [EN] ↓↓↓
Imaginea și cuvântul, atunci când sunt aduse împreună, nu doar spun o poveste ci o transformă. O aduc mai aproape de cititor oferindu-i posibilitatea să exploreze sentimente, să descopere provocări, să își valideze imaginația într-un context inedit.
Expoziția ”𝗘𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗜𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺” s-a născut din dorința de a spune o poveste despre prietenia dintre ilustrație și cuvânt. Protagoniști sunt 6 ilustratori din România și 2 publicații independente românești.
În timp ce ilustrațiile semnate de 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗦𝘂𝗿𝗱𝘂𝗰𝗮𝗻, 𝗥𝗼𝗺𝗮 𝗚𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹𝗮̆, 𝗗𝗮𝗻 𝗨𝗻𝗴𝘂𝗿𝗲𝗮𝗻𝘂, 𝗦𝗼𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗩𝗮𝘇𝗲𝗹𝗶𝗻𝗮, 𝗠𝗶𝗿𝗰𝗲𝗮 𝗣𝗼𝗽 și 𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗡𝗶𝗻𝗶 dezvăluie mici secrete grafice ale unor povești adevărate, Oana Barbonie de la 𝗗𝗼𝗥 (Decât o Revistă) și Andra Matzal de la 𝗦𝗰𝗲𝗻𝗮𝟵 povestesc despre rolul ilustrației în jurnalismul narativ dar și despre cum publicațiile, fie ele online sau pe hârtie, devin mici galerii prin intermediul cărora publicul îi cunoaște pe artiști.
>> Expoziția este organizată în parteneriat cu Librarium Universității și face parte din seria de evenimente 10 Years of Comics Club Cluj alături de Comics Academy | 10 Years of Comics Club Cluj.

Scena9 – Să avem cât mai des ilustrații
de Andra Matzal
[fragment]
“[…] Credem că ilustrația e una dintre cele mai vii și valoroase regiuni de pe harta artelor de la noi și că munca acestor oameni are nevoie de cât mai multe ocazii de explorare. Într-un fel, ne place să credem că materialele pe care le publicăm în Scena9, pe hârtie și www, funcționează și ca o mică galerie, unde publicul îi poate cunoaște pe mulți dintre ei. […]”

Decât o Revistă și rolul ilustrației în povești
de Oana Barbonie
[fragment]
“[…] Într-o poveste, dincolo de cine scrie sau cine ilustrează, primează tot povestea. Nu e vorba despre un rol mai important decât altul. Cuvintele și imaginile se întâlnesc și se armonizează. E ceva la care ținem foarte tare orice am alege să construim. Jurnaliștii sunt pilonii care observă, înțeleg și sintetizează o poveste, iar imaginea o traduce, o completează, o ajută să ajungă la cititori. Nu funcționează una fără cealaltă, mai ales în prezentul acestei industrii, plin de vulcani de informație, pe care o poți sorta adesea prin grija pe care o poartă un articol prin execuția lui. E despre beneficiul rolului de a spune povești și despre grija pe care o includem, ca să facem asta. […]”
_______
[EN]
Image and word, when brought together, not only tell a story but transform it, bringing it closer to the reader, offering the opportunity to explore feelings, to discover challenges, to validate the imagination in a unique context.
The exhibition ”𝗘𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗜𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺” was born out of the desire to tell a story about the friendship between illustration and word. The protagonists are 6 illustrators from Romania and 2 independent Romanian publications.
While the illustrations signed by 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗦𝘂𝗿𝗱𝘂𝗰𝗮𝗻, 𝗥𝗼𝗺𝗮 𝗚𝗮𝘃𝗿𝗶𝗹𝗮̆, 𝗗𝗮𝗻 𝗨𝗻𝗴𝘂𝗿𝗲𝗮𝗻𝘂, 𝗦𝗼𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗩𝗮𝘇𝗲𝗹𝗶𝗻𝗮, 𝗠𝗶𝗿𝗰𝗲𝗮 𝗣𝗼𝗽 and 𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗡𝗶𝗻𝗶 reveal small graphic secrets of true stories, Oana Barbonie from 𝗗𝗼𝗥 (Decât o Revistă) and Andra Matzal from 𝗦𝗰𝗲𝗻𝗮𝟵 talk about the role of illustration in narrative journalism but also about how publications, whether online or on paper, become small galleries where the public gets to know the artists.
>> The exhibition is organized in partnership with Librarium Universității and is part of the event series 10 Years of Comics Club Cluj together with Comics Academy | 10 Years of Comics Club Cluj.

Scena9 – Let’s use illustrations as often as possible
by Andra Matzal
[excerpt]
“[…] We believe that illustration is one of the most vivid and valuable areas on our arts map and that the work of these people needs as many opportunities for exploration as possible. In a way, we like to believe that the materials we publish in Scena9, on paper and www, also mirror sort of a small gallery, where the public can get to know many of artists. […]“

Decât o Revistă and the role of illustration in stories
by Oana Barbonie
[excerpt]
“[…] In a story, beyond who writes or who illustrates, the story will always prevail. There is not a more important role than another. Words and images meet and harmonize. It’s something we really care about whatever we choose to build. Journalists are the pillars that observe, understand and synthesize a story, and the image translates it, completes it and helps it reach the readers. They do not work without each other, especially in the present of this industry, full of information volcanoes, which you can often sort through the amount of care invested in an article. It’s about the benefit of the storytelling role and the carefulness of our work. […]“

Organizator

URMĂTOARELE EVENIMENTE

Share This