Expoziție: Maria Reichert Sârbu – „Vindecătorul nevăzut”

Expoziție: Maria Reichert Sârbu – „Vindecătorul nevăzut”

Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), instituţie publică de cultură, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează, în perioada 25 octombrie – 18 noiembrie 2018, expoziţia personală de grafică de şevalet a artistei Maria Reichert Sârbu, reunită sugestiv sub genericul „Vindecătorul nevăzut”.

Vernisajul expoziţiei va avea loc joi, 25 octombrie 2018, cu începere de la ora 18:00, la sediul Muzeului de Artă Cluj-Napoca (Palatul Bánffy, P-ţa Unirii nr. 30), în prezenţa artistei, a criticului de artă Oliv Mircea şi a curatorului expoziţiei Alexandra Sârbu.

Concentrându-se asupra unei selecții reprezentative de lucrări care reflectă, cu precădere, preocupările dominante ale ultimilor patru ani, expoziția „Vindecătorul nevăzut”aduce în atenție unitatea unei viziuni artistice ce prinde contur între limitele unei tulburătoare fragilităţi disimulate şi efuziuniile resortului creativ, plasate sub controlul atent al lucidității. Traducând cu mare subtilitate proiecții încifrate ale sinelui, ea condesează, în esență, reperele unei „iconografii” intens personale, insinuată în pagină cu o discreție absolut frapantă, urmând cadența și timbrul seninătății grave, ale cărei vibrații se împlinesc doar sub semnul „bunei-cuviințe”,respingând orice urmă de grandilocvență sau stridențe adiacente.

Pătrunderea avidă în zona expresivității pure, aflată la „temperatura” trăirilor spontane, se instituie ca un demers primordial, determinat de necesitatea unei traduceri cât mai nemijlocite şi nealterate a impresiilor şi a intensităţilor de natură pur afectivă. Imaginea devine, astfel, posesoarea unei consistențe metaforice atemporale, atent alchimizate în orizontul pulsațiilor sensibile ale interiorității, suspendând-o între „vizibilul exterior” şi „văzutul lăuntric”.

Pe parcursul travaliului creator, câmpul suprafeței nu este niciodată asumat ca un dat stabil, imperturbabil, ci elfiinţează ca un spaţiu germinativ al ideaţiei pure, de largă respiraţie, ce poate fi subsumat total unei materii a facerii şi a prefacerii… mereu permeabilă la reiterarea gestului plăsmuitor ce conduce la apariția unor neașteptate transfigurări plastice:de la asocieri armonice, atent balansate între real şi imaginar, la conexări şi interferări formale insolite, de la abstrageri şi absconderi succesive la jonglări spectaculoase cu ipostazieri structurale contrastante, totul cufundându-se într-o convivialitate irezistibilă. Identităţi secrete, intuiţii sau nelinişti febrile, notaţii ideatice consumând stări, procese sau situaţii, parabole vizuale decodificate în cheie simbolică sau metaforică, suprinzătoare disponibilizări ale clipei sau ale memoriei şi semne intense ale unui alfabet personal, dintre care unele repetative şi nesfârşit explorabile, ajung să se susţină convigător la nivelul imaginii, probând cu insistenţă a căutată obstinaţie a recuperării.

Această repertoriere sensibilă în nuanţe, cu o conotaţie pregnant autoreferenţială, este supusă, sub impulsul unei inexorabile necesităţi interioare, unei atente procesări a memoriei, trăirile şi experienţele marcante ale traiectoriei biografiei personale coexistând miraculos în pagină, prin citarea şi încifrarea permanentă a unei nostalgice anteriorităţi. Creaţia artistică – receptacol protector ale unei memorii afective încremenite în netimp – a devenit, la rândul ei, consecinţa lor firească.

Expoziţia„Vindecătorul nevăzut” caută, în esenţă, să pună în valoare informalul imagistic nezgomotos, într-o prodigalitate evocatoare de atmosferă, pentru a provoca, fixa şi suscita, în cel mai onest şi intim mod cu putinţă, o experienţă lăuntrică consumată în aerul familiar al împărtăşirii.

Organizator

URMĂTOARELE EVENIMENTE

Share This