Opening Waiting for you - Francesco Arecco

Opening: Waiting for you – Francesco Arecco

Opening: Waiting for you – Francesco Arecco

RO

Vernisajul artistului Arecco de la IAGA este o imensă alegorie a relaţiei galante, iubitoare şi pasionale pe care o putem interpreta la mai multe niveluri, între artist şi operă, artist şi public şi, mai în profunzime, între artă şi viaţă, în echilibrele sale secrete.
Cu aceste mesaje se încarcă operele, simple sau compuse din mai multe elemente, ce pot fi văzute în spaţiile Galeriei: instalaţia complexă Istoria şi geografia orașului Amsterdam este formată din bucăţi de lemn care timp de mai multe secole, au fost scufundate în apa din portul orașului pentru a face faţă impactului cu navele şi alte ambarcațiuni în sosire şi plecare. Lemnul, lucrat de artist, este impregnat cu toate stările şi substanţele marelui oraş şi devine purtătorul de cuvânt al unei istorii schimbătoare, închisă în materia ei poroasă.
Un act de iubire definește sculptura compozită, aducând cu ea amintirea unei geografii îndepărtate.
– curator Ilaria Bignotti

Vă așteptăm cu drag!

EN

Arecco’s entire IAGA vernissage is a tremendous allegory of the gallant, loving and passionate relationship we can interpret at many levels between the artist and work, artist and public, and, more in-depth, between art and life, in his secret balances.
With these messages, the simple or multi-element works are loaded, which can be seen in the Gallery’s premises: the complex installation The history and geography of Amsterdam is made up of pieces of wood that for centuries have been immersed in the water of the city’s port in order to deal with the impact of ships and other crafts on arrival and departure. The wood, worked by the artist, is impregnated with all the states and substance of the great city and becomes the spokesman of a changing history, closed in its porous matter.
An act of love defines composite sculpture, bringing with it the memory of a distant geography.
– curated by Ilaria Bignotti

Looking forward to seeing you!

IT
La mostra di Arecco a IAGA è una grande allegoria della relazione, amorosa e passionale, che a più livelli possiamo interpretare, tra l’artista e l’opera; l’artista e il pubblico; e, più intimamente, tra l’arte e la vita, nei suoi segreti equilibri.
Di tali messaggi si caricano le opere, singole o composte da più elementi, che si articolano negli spazi della Galleria: complessa, l’installazione Storia e geografia della città di Amsterdam, è composta di parti di legno che per secoli sono state immerse nell’acqua del porto della città, a reggere l’impatto con le navi e le altre imbarcazioni in arrivo e in partenza. Il legno, lavorato dall’artista, è impregnato di tutti gli umori e le sostanze del mare cittadino, e si fa portavoce di una storia mutevole, imprigionata nella materia porosa.
Un atto d’amore connota la composita scultura, che con sé porta memoria di una geografia lontana.
-curatrice Ilaria Bigniotti

Vi aspettiamo!

Organizator

URMĂTOARELE EVENIMENTE

Share This