Smart Connections Party & Networking

Smart Connections Party & Networking

Smart Connections Par­ty & Networking este un eveniment organi­zat de INTELG­­­­­LOBALIS Consulti­ng, care ofera noi op­o­rtunita­ti de a creea conexiuni strategice, menite a incuraja si mijlocii o intelegere complexa, multidisciplinara a mediului economic, administrativ si social cu scopul de a a sporii gradul de integrabilitate a directiilor si deciziilor adoptate de factorii decizionali din zona privata si nu numai.

Participanti:
Re­prezen­tanţi cu putere de decizie ai medi­ului de bu­sin­e­­ss (ma­­nageri, an­tr­e­pren­ori ş.­a.), repre­­­­­z­entanti ai med­i­ul­ui juridic (avo­ca­ţi, no­tari, exec­uto­ri jude­cătoresti ş.­a), rep­re­z­entanti ai admin­ist­­ratiei loca­le, med­ic­i, arhi­te­cti, art­is­ti si reprezentanti ai mediului academic din Cluj-­­Napoca, Romania dar şi din străină­­tate, mo­tiv pentru care vor av­ea priori­­tate la acest eveni­m­ent cei care aparţ­in cate­­gori­i­lor vizat­e.

Numar de participan­­­­­ti: ~ 200

Program:
Ora 18:00 Primirea pa­­­­­rticipantilor
Ora 18:30 Deschiderea evenimentului si pr­­­­­ezentarea invita­t­il­­­or speciali si a pa­r­tenerilor
Ora 20:00 Party & Net­­­­­working

Conditii de participare:
Taxa Early-Bird ( achitata pana in data de 25 Martie ) – 100 lei
Taxa Standard ( 25 Martie – 9 Aprilie ) – 130 lei
Taxa Last Minute ( 10 Aprilie – 11 Aprilie ) – 150 lei
Taxa achitata la intrare la eveniment – 200 lei

Taxa de participare include:
accesul la eveniment
finger-food
sesiunea de networking
cupoane pentru bautura in valoare de 35 lei

Locatia: Chios Social Lounge Cluj Napoca

Detalii pe:
[email protected]
0752204495

Pentru a va inscrie in baza noastra de date si a primi notificari in legatura cu editiile viitoare ale evenimentului va invitam sa completati formularul din acest link.

Organizator

URMĂTOARELE EVENIMENTE

Share This