Sternenhoch • Interferences 2020 ━ Horizons

Sternenhoch • Interferences 2020 ━ Horizons

𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗵𝗲𝗮𝘁𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝗣𝗿𝗮𝗴𝘂𝗲 (𝗣𝗿𝗮𝗴𝘂𝗲, 𝗖𝘇𝗲𝗰𝗵 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰) | 𝗣𝗿𝗮́𝗴𝗮𝗶 𝗡𝗲𝗺𝘇𝗲𝘁𝗶 𝗦𝘇𝗶́𝗻𝗵𝗮́𝘇 (𝗣𝗿𝗮́𝗴𝗮, 𝗖𝘀𝗲𝗵𝗼𝗿𝘀𝘇𝗮́𝗴) | 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹 𝗡𝗮𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗮𝗴𝗮 (𝗣𝗿𝗮𝗴𝗮, 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗖𝗲𝗵𝗮̆)

💻 𝗪𝗵𝗲𝗿𝗲? | 𝗨𝗻𝗱𝗲? | 𝗛𝗼𝗹?
Vezi info aici
📆 𝗪𝗵𝗲𝗻? | 𝗖𝗮̂𝗻𝗱? | 𝗠𝗶𝗸𝗼𝗿?
🇬🇧
November 21 Saturday, 12:00
Available until: November 21, 20 pm
🇭🇺
2020. november 21., 12 óra
Az előadás November 21-én, 20 óráig érhető el.
🇷🇴
Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, 12:00
Vizionare gratuită până pe 21 nov., ora 20.00.
🎫 Az előadás 𝗶𝗻𝗴𝘆𝗲𝗻𝗲𝘀𝗲𝗻 megtekinthető az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében a fent említett időintervallumban.
🎫 În perioada mai sus menționată, spectacolul poate fi vizionat 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁 în cadrul Festivalului Internațional de Teatru INTERFERENȚE, ediția a 7-a.
🎫 The performance is available for 𝗳𝗿𝗲𝗲 at the 7th Interference International Theatre Festival in the aforementioned time interval.
🕗 Duration | Időtartam | Durata: 1h 24’
🗣 EO with HU🇭🇺, RO🇷🇴, EN🇬🇧 subtitles
🗣 Eszperántó nyelvű előadás, 🇭🇺 magyar, 🇷🇴 román és 🇬🇧 angol felirattal.
🗣 În limba esperanto cu subtitrare în limbile, 🇭🇺 maghiară 🇷🇴 română și 🇬🇧 engleză.
❗️ Age recommendation: 12+ | 12 éven felülieknek ajánlott! |
Recomandat persoanelor peste 12 ani! ❗️
🇬🇧
The universal language of music meets the international language of Esperanto in this debut opera by Ivan Acher. The carpenter, forest worker, designer and composer has cleverly blended electro-acoustic and contemporary music to breathe life into Ladislav Klíma’s expressionist novel, The Sufferings of Prince Sternenhoch.
Trapped in an abusive marriage, a wealthy German prince desperately seeks a way out. But what appears to be the road to salvation soon turns into a highway to hell.
“I wanted to make a universal opera, interspersed with electronics and electroacoustics enough to allow me employment of my own inventions and on the other hand demonstration of instruments with unusual and original timbre. I used contrabassoon, as a bass instrument, which not only complements the spectrum, but also represents the whole bass line. Rhythm-wise, it is a very proficient instrument too. It can replace all the bass sources, otherwise necessary in orchestration. As a spectral stringed instrument with attack, I used zither, as thanks to its soundboard, it has a very wide chorus. By this chorus, this uncontrolled reverberation created naturally, by other strings, which are not active, a single instrument can produce strong, compact sound. I also used Tereza Marečková, who looks great with or without violin and plays both violin and viola. Tereza recorded all the backgrounds of big bowed string parts, everything from violoncello to violin. Visually, these instruments are very interesting too, that’s why I pulled them out of the orchestra pit. The instruments like zither or contrabassoon are not commonly seen. Interesting side of this opera is that from musical point of view it is an unclassifiable genre and despite of the fact, that it’s from fifty percent built on industrial and sonic timbre bases combined with continual melody of voices in Esperanto, it creates remarkable energy, that makes people response so positively to it. I’ve worked with Esperanto before. It is a very melodious language. Esperanto can substitute the greatness of bel canto expression and it allowed us to parody 19th Century opera, which was our intention. On the other hand, we didn’t want to ridicule anything, it’s just the traditional approach Klíma used: a journey from low to high forms, a search of beauty, in all its spectra.Esperanto proved to work well, with one exception. It’s extremely difficult for the actors who have never spoken it before, to learn an hour and a half of opera in Esperanto. With our five actors, some of them never leaving the stage, it is almost an hour long continuous singing in Esperanto. That’s the only little flaw on Esperanto’s beauty.
Otherwise it’s a great language, freeing brain of the informativeness burden in opera language, letting everything flow freely, in music alone. You either learn all important yourself or, if you are not good at adjusting your detectors to the action on the stage, you can always use subtitles.
Those respect the original and nobody would miss anything. We always have a choice.”
Michal Dočekal
🇭🇺
A zene egyetemes nyelve találkozik az eszperantó nemzetközi nyelvével Ivan Acher bemutatkozó operájában. Acher, aki asztalos, erdész, tervező és zeneszerző egy személyben, leleményesen ötvözi az elektro-akusztikus és kortárs zenét, és új életet lehel Ladislav Klíma Sternenhoch herceg szenvedései című expresszionista regényébe.
Miután erőszakkal házasságra kényszerítik, egy gazdag német herceg kétségbeesetten keresi a kiutat. De a megváltáshoz vezető útról hamarosan kiderül, hogy egyenesen a pokolba tart.
„Egy univerzális operát akartam létrehozni, amit eléggé áthat az elektronika és az elektro-akusztikus elemek, hogy egyrészt felhasználhassam a saját ötleteimet, és másrészt felsorakoztathassak szokatlan és eredeti hangszínű hangszereket. A kontrafagottot használtam basszus jellegű hangszerként, ami nemcsak kiegészíti a hangszerek tartományát, hanem a basszusszólam egészét képviseli. Ritmus szempontjából is nagyon rafinált hangszer. Helyettesíthet minden basszusforrást, amire a hangszerelés során egyébként szükség lenne. Az erőteljes dinamikájú, légies hangszínű citerát használtam húros hangszerként, mivel rezonánsának köszönhetően erőteljes kórushatása van. A meg nem szólaltatott húrok által keltett természetes, irányítatlan reverberáció, vagyis a kórushatás révén egyetlen hangszer erős, tömör hangot hoz létre. Úgymond felhasználtam Tereza Marečkovát is, aki nagyon jól néz ki hegedűvel vagy anélkül, és hegedűn és brácsán is játszik. Tereza vette fel az összes nagy vonósszólamot, a gordonkától a hegedűig. Ezek a hangszerek a látvány szempontjából is nagyon izgalmasak, és ezért hoztam ki őket a zenei árokból. A citera vagy a kontrafagott olyan hangszerek, amelyeket nem gyakran látja az ember. Ennek az operának egy érdekes vetülete, hogy zenei szempontból nem sorolható egy bizonyos műfajba, és annak ellenére, hogy hangszíne ötven százalékban ipari és akusztikai forrásokon alapul,az eszperantó énekhangok folytonos dallamával vegyítve, figyelemre méltó energiát gerjeszt, amire a közönség nagyon pozitívan reagál. Dolgoztam már az eszperantóval. Nagyon dallamos nyelv. Az eszperantó helyettesítheti a bel canto kifejezésmód grandiózus jellegét, és lehetővé tette, hogy parodizáljuk a 19. századi operát, ami a szándékunk is volt. Másrészt viszont nem akartunk semmit kigúnyolni, hanem ez csak a Klíma által felhasznált hagyományos megközelítés: egy utazás a kezdetleges formáktól a rafináltakig,a szépség keresése annak minden spektrumában. Az eszperantó egy tényező kivételével remekül bevált. Azoknak a színészeknek, akik még sosem találkoztak vele, elképzelhetetlenül nehéz megtanulni másfél órányi operát eszperantóul. Öt színészünk van, akik közül néhány végig színpadon van, és ez szinte egyórányi folytonos éneklést jelent eszperantóul. Ez az egyetlen kis folt az eszperantó szépségén.
Ettől eltekintve egy kitűnő nyelv, ami megszabadítja az agyunkat az operai nyelv információs terhétől, és minden szabadon folyhat, csupán a zenére alapozva. Vagy megtanulod a fontosabb részeit magánszorgalomból, vagy, ha nehezebben tudsz odafigyelni a színpadon zajló cselekményre, még mindig ott vannak a feliratok. Az eredeti szöveg alapján készültek, ezért senki nem marad le semmiről. Mindig van választásunk.”
Michal Dočekal
______________
Sternenhoch: Sergey Kostov
Helga: Vanda Šípová
Helga apja | Helga’s father: Luděk Vele
Helga szeretője | Helga’s lover: Jiří Hájek
Kuhmist: Tereza Marečková
Rendező | Regia | Directed by Michal Dočekal
Karmester | Dirijor | Conductor: Petr Kofroň
Zene | Muzica | Music: Ivan Acher
Szöveg | Text: Ivan Acher
Díszlet | Decorul | Set designer: Marek Cpin
Jelmezek | Costumele | Costume designer: Eva Jiřikovská
Fények | Light design | Lighting designer: Ondřej Kyncl
Koreográfia | Coreografia | Choreographer: Lenka Vagnerová
Dramaturg | Dramaturgia: Beno Blachut
Sound design: Eva Hamouzová
Citera | Zither: Michal Müller
Kontrafagott | Contrabasson: Lukáš Svoboda
Hegedű, brácsa | Violin, viola: Tereza Marečková

Organizator

URMĂTOARELE EVENIMENTE

Egregori

Share This