The Tragedy of Man • Interferences 2020 ━ Horizons

The Tragedy of Man • Interferences 2020 ━ Horizons

𝗖𝘀𝗶𝗸𝘆 𝗚𝗲𝗿𝗴𝗲𝗹𝘆 𝗛𝘂𝗻𝗴𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗧𝗵𝗲𝗮𝘁𝗿𝗲 | 𝗖𝘀𝗶𝗸𝘆 𝗚𝗲𝗿𝗴𝗲𝗹𝘆 𝗔́𝗹𝗹𝗮𝗺𝗶 𝗠𝗮𝗴𝘆𝗮𝗿 𝗦𝘇𝗶́𝗻𝗵𝗮́𝘇 | 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹 𝗠𝗮𝗴𝗵𝗶𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗦𝘁𝗮𝘁 “𝗖𝘀𝗶𝗸𝘆 𝗚𝗲𝗿𝗴𝗲𝗹𝘆”

💻 𝗪𝗵𝗲𝗿𝗲? | 𝗨𝗻𝗱𝗲? | 𝗛𝗼𝗹?
More info here
📆 𝗪𝗵𝗲𝗻? | 𝗖𝗮̂𝗻𝗱? | 𝗠𝗶𝗸𝗼𝗿?
🇬🇧
November 19, Thursday, 20:00
Available until: 20 Nov., 12 pm
🇭🇺
2020. november 19., 20 óra
Az előadás november 20-án, 12 óráig érhető el.
🇷🇴
Joi, 19 noiembrie 2020, 20:00
Vizionare gratuită până pe 20 noi., ora 12.00.
🎫 Az előadás 𝗶𝗻𝗴𝘆𝗲𝗻𝗲𝘀𝗲𝗻 megtekinthető az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál keretében a fent említett időintervallumban.
🎫 În perioada mai sus menționată, spectacolul poate fi vizionat 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁 în cadrul Festivalului Internațional de Teatru INTERFERENȚE, ediția a 7-a.
🎫The performance is available for 𝗳𝗿𝗲𝗲 at the 7th Interference International Theatre Festival in the aforementioned time interval.
🕗 Duration | Időtartam | Durata: 1h 50’

🗣 HU🇭🇺 with RO🇷🇴, EN🇬🇧 subtitles
🗣 Az előadás 🇭🇺 magyar nyelven zajlik, 🇷🇴 román és 🇬🇧 angol nyelvű felirattal.
🗣 Spectacol în limba 🇭🇺 maghiară cu subtitrare în limbile 🇷🇴 română și 🇬🇧 engleză.
❗️ Age recommendation: 12+ | 12 éven felülieknek ajánlott! |
Recomandat persoanelor peste 12 ani! ❗️

🇬🇧 (🇭🇺, 🇷🇴👇)
“Even if we don’t see him on the stage in Silviu Purcărete’s vision, the Child is always present: we can hear his voice, see his clear face shining in the deep layers of every scene, his frailness and constant danger give meaning to our desire to get to know ourselves better. This is an exceptional theatric laboratory, where the need for precision is not originated in the superiority of the judgementmakers, but only in love, compassion, and the joy of closeness and togetherness. Purcărete’s unique humour, his legendary kindness and modesty bring The Tragedy of Man to unexpected ties: Madách’s great poem of the 19th century, difficult at a first glance, becomes alive and accessible, while his abstract philosophy-theology is truly vital. Purcărete reaches out to the great classic, he starts a profound dialogue and invites him as a guest in our age, full of contradictions, fear, anxiety, a time which is burdened more precisely by the fact that despair is no longer hidden.”
ANDRÁS VISKY
🇭🇺
„Silviu Purcărete színházában a Gyermek mindig jelen van, ha nem is jön be a színpadra: halljuk az énekhangját, a jelenetek mélyén az ő tiszta arca ragyog, az ő törékenysége és örök veszélyeztetettsége ad értelmet önmagunk megismerésének. Kivételes színházi laboratórium ez, amelyben a precizitás igénye nem az ítélkezés alkotói felsőbbrendűségéből fakad, hanem bizony szeretetből, együttérzésből és az egymással való közelség és közösség öröméből. Purcărete összetéveszthetetlen humora, legendás kedvessége és szerénysége Az ember tragédiáját is váratlan közelségbe hozza: a nehéznek tűnő, 19. századi nagy madáchi költészet élővé és befogadhatóvá válik, elvont filozófiája-teológiája meg bizony átélhetővé. Odahajol a nagy klasszikushoz, elmélyült dialógust folytat vele, és meghívja őt, legyen a vendégünk ebben az ellentmondásokkal, félelmekkel és szorongásokkal, sőt már nem is leplezett kétségbeesésekkel terhes korunkba.”
VISKY ANDRÁS
🇷🇴
„Chiar dacă nu apare pe scenă în teatrul lui Silviu Purcărete, Copilul este mereu prezent: îi auzim vocea, chipul lui limpede strălucește în adâncimea scenelor, fragilitatea lui și pericolul său etern dau sens dorinței de a ne cunoaște pe noi înșine. Acesta este un laborator teatral
excepțional, în care nevoia de precizie nu vine din superioritatea creatorilor de judecată, ci doar din dragoste, compasiune și bucuria apropierii și a comuniunii. Umorul inconfundabil, bunătatea și modestia legendară ale lui Purcărete aduc Tragedia omului la o apropiere neașteptată: marea poezie a lui Madách din secolul al XIXlea, aparent dificilă, devine vie și accesibilă, iar filozofia-teologia sa abstractă este cu adevărat viabilă. Face apel la marele clasic, întreține un dialog profund cu el și îl invită să ne fie oaspete în epoca noastră plină de contradicții, teamă, anxietate și, mai exact, în timpul nostru îngreunat cu faptul că disperarea nici măcar nu mai este ascunsă.”
ANDRÁS VISKY

__________________
Szereplők | Cu | With:
ASZALOS Géza, BALÁZS Attila, BANDI András Zsolt, BORBÉLY B. Emília, CSÁBI Anna, CSATA Zsolt, ÉDER Enikő, HEGYI Kincső, KISS Attila, KOCSÁRDI Levente, LANSTYÁK Ildikó, LŐRINCZ Rita, LUKÁCS-GYÖRGY Szilárd, MAGYARI Etelka, MÁTYÁS Zsolt Imre, MIHÁLY Csongor, MOLNOS András Csaba, SZÁSZ Enikő, TOKAI Andrea, TÓTH Eszter Nikolett, VADÁSZ Bernadett, VASS Richárd, TAR Mónika
Rendező | Regia | Directed by SILVIU PURCĂRETE
Díszlet- és jelmeztervező | Scenografia | Set and costume design: Dragoș BUHAGIAR
Zene | Muzica | Music: Vasile ŞIRLI
Dramaturg | Dramaturgia: VISKY András
Színpadi szövegváltozat | Textul | Text version by Silviu PURCĂRETE
és VISKY András
Rendezőasszisztens | Asistent regie | Director’s assistant: Ilir DRAGOVOJA
Zeneszerző asszisztens | Asistent muzică | Composer’s assistant: ÉDER Enikő
Hangmérnök | Inginer sunet | Sound engineer: BAYER Sebastian
Ügyelő | Regia tehnikcă | Stage manager: KERTÉSZ Éva
Világosító | Luminile | Lights: GIDÓ Zoltán
Súgó | Sufleur | Prompter: CZUMBIL Marika

Organizator

URMĂTOARELE EVENIMENTE

Share This