Dacă acum 30 de ani produsele de import precum hamburgerii, teneșii...