Seară specială de poezie şi muzică Ion Mureşan - 60 Cu acest prilej,...