Primăriile sunt obligate să întocmească un program anual de îmbunătățire a Eficienței Energetice

Home $ Diverse $ Primăriile sunt obligate să întocmească un program anual de îmbunătățire a Eficienței Energetice

by | Dec 14, 2021 | Diverse

Legea eficienței energetice nr. 121/2014, modificată prin Legea nr. 160/2016 și OUG nr. 184/2020 impune autorităților administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori să întocmească programe de îmbunătățire a eficienței energetice în care să includă măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani.

De asemenea, autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația, pe lângă realizarea unui Program de imbunatatire a Eficientei Energetice, și să aibă un manager energetic, atestat conform legislației în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condițiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condițiile legii.

Mai mult, prin Ordonanță de urgență nr. 184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, s-au introdus contravenții, cu amenzi cuprinse între 15.000 și 30.000 de lei pentru nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor art. 9 alin. (20) și (21).

Programele de îmbunătățire a eficienței energetice prevăzute se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcția de eficiență energetică din cadrul Ministerului Energiei și se transmit acestuia până la data de 30 septembrie a anului în care au fost elaborate, cu excepția celor transmise până în anul 2020 inclusiv, care se elaborează în forma aprobată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și sunt urmate de raportări anuale cu privire la măsurile implementate și reducerile de consumuri finale de energie obținute în anul precedent.

Cine poate realiza un Program de îmbunătățire a Eficienței Energetice (PiEE)?

O societate prestatoare de servicii energetice agreată de către Direcția de Eficiență Energetică din Ministerul Energiei este singura entitate care din punct de vedere legal este în măsură să realizeze PiEE. O astfel de companie are experiență și specialiștii necesari – manageri energetici pentru localitățile atestați în condițiile legii – pentru a elabora un plan de îmbunătățire a eficienței energetice coerent, cu soluții fezabile, care pot fi puse în practică.

Astfel, un program de îmbunătățire a eficienței energetice, devine un instrument valoros pentru comunitățile locale în vederea stabilirii unei strategii energetice, cu impact pozitiv în optimizarea cosnumurilor și a costurilor energetice la nivelul comunității, precum și asupra calității vieții și bunăstării locuitorilor acestora.

Abonează-te la newsletter ❤️

Periodic primești, direct în inbox, cele mai recente știri și recomandări.

Te-ai abonat cu succes!