Detaşează-te de şabloane, trăieşte (nu doar supravieţuieşte) în...