Gara din Cluj-Napoca dăinuie în planul urbanistic al orașului din anul 1870 și asupra ei planează ipoteza construcției de către masoni: pe frontonul din partea centrală a clădirii se disting un echer și un compas, cunoscute simboluri masonice. Construcția s-a realizat...