Dacă ați trecut de curând pe Aleea Stadionului, pe la food...